Avector AB kvalitetscertifierade

Avector AB uppfyller kraven i standarden för kvalitetsledningssystem SS-EN ISO 9001:2008. Certifikatet omfattar hela verksamhetens produkter och tjänster inom utveckling, försäljning, installation samt konsultation inom drift- och underhållssystem för fastigheter och tillverkningsindustri. 

Vi levererar mjukvara och tjänster som uppfyller våra kunders och användares krav och förväntningar där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Detta uppnås genom att:

  • Kundens/användarens uppfattning om våra produkter och tjänster utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling
  • vi förstår kundens/användarens behov genom kontinuerlig dialog och lyhördhet med kunder
  • alla anställda är delaktiga i ansvaret för kvalitet. Hög kvalitet kan endast uppnås genom effektivt internt lagarbete
  • medarbetarna kontinuerligt vidareutvecklar sig inom företagets kompetensområden

Genom att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

Logga in