Verktyg för en lönsam vardag

Med rätt verktyg blir drift och underhåll både roligare och effektivare. Avectors tjänster och system ger dig en lönsammare vardag med färre störningar och bättre planering.

Vi erbjuder i dag allt från hela drifts och underhållssystem till tjänster inom inventering, ritning, projekt och upphandling.Vi ser det som vår främsta uppgift att hjälpa våra kunder öka sin lönsamhet genom ständigt utvecklade och förbättrade tjänster och system. 

Tack vare vår långa erfarenhet förstår vi vad fastighetsskötsel egentligen handlar om och våra konsulter och systemutvecklare vet precis vad som gäller på fältet. Utöver våra egna medarbetare har vi genom åren skapat ett brett nätverk av duktiga samarbetspartners inom olika områden.

Logga in