Vill du också vara med och bidra till IT-branschens framtid?

I en rapport meddelar EU-kommissionen att Sverige och EU väntas få brist på antalet utbildade systemutvecklare i framtiden. I och med teknikens framfart med dagens alla tekniska apparater som kräver en programmerare som ser till att apparaterna fungerar som de ska, så spås bristen bli stor. Trots att antalet utvecklare har exploderat det senaste decenniet och att yrket varje år växer med 2 000 nya förmågor bara i Sverige så fortsätter IT-branschen att ropa på fler medarbetare. EU-kommissionen varnar för att det år 2020 kommer saknas 1 miljon programmerare i Europa.

 

Avector är en ständigt återkommande praktikplats för elever från EC-utbildning i Helsingborg. I egenskap av It-företag är vi givetvis intresserade av att se att det fortsätter att utbildas nya utvecklare, både för att branschen och Sverige ska kunna vidareutvecklas!

Informationsblad om .NET-utbildning hos Yrkeshögskolan 

www.ecutbildning.se

Logga in