Information

Information

Öka servicegraden mot kunderna
För att skapa ett konto i AVQ kan sökande lätt nå systemet via Internet, exempelvis genom en befintlig hemsida och få en tydlig översikt över lediga objekt. Därefter kan man anmäla sitt intresse för passande objekt. Sökande kan även på ett mycket överskådligt sätt hantera sina intresseanmälningar, användaruppgifter, prenumerationer m.m.En hög servicegrad till de sökande genom bl.a. löpande erbjudanden, ger ett större intresse för de aktuella objekten.

Enkelt, flexibelt och lättarbetat
AVQ består av två huvuddelar; en publik sida för de sökande och en administrativ del för de som skall arbeta med systemet. Den publika delens design kan enkelt anpassas till en existerande hemsidemiljö eller matcha företagets övriga image. Allt detta görs via ett användarvänligt administrationsgränssnitt i AVQ.

Enkel integration
AVQ kan integreras med andra system för att exempelvis överföra uppgifter om objekt,hyresgäster m.m. eller kopplas samman med Avectors underhållssystem V3i för Felanmälan och Teknisk Förvaltning.

Kontakta oss för en kostnadsfri demonstration av systemet.

Startsida
Startsidan ger en god översikt över aktuell status i systemet. Tydlig och snabb överblick över aktuella hyresobjekt som lägenheter, lokaler och parkeringsplatser. Även en enkel och tydlig statistik över antalet nya kontrakt som ingåtts. Vidare finns det en snabb och enkel sökfunktion för både objekt och användare. På startsidan finns även en tydlig händelselogg som visar de senaste händelserna i systemet och ger en bra överblick över vad som har hänt.
 

Detaljinformation
Genom att välja ett specifikt objekt kan detta hanteras i detalj, från förberedelse till färdigt kontrakt. Här finns även ett överskådligt register över alla sökande, hyresgäster samt övriga användare. All information kan redigeras på ett snabbt och enkelt sätt.
 

Webbsida
Systemet erbjuder ett publikt gränssnitt som enkelt kan integreras i exempelvis en kunds befintliga hemsida. Härifrån kan den sökande själv skapa sitt egna konto och anmäla sitt intresse för de lediga objekten. En registrerad användare kan själv kontrollera, redigera och komplettera sina uppgifter genom att logga in på sitt personliga konto.
 


Logga in