Detaljinformation

Genom att välja ett specifikt objekt kan detta hanteras i detalj, från förberedelse till färdigt kontrakt. Här finns även ett överskådligt register över alla sökande, hyresgäster samt övriga användare. All information kan redigeras på ett snabbt och enkelt sätt.

Logga in