Besiktningar

Med V3i lägenhet får du ett verktyg som underlättar vid lägenhetsbesiktningar och sparar mycket tid. För lägenhetsbesiktningen använder du ett användarvänligt webbprotokoll som fylls i på plats under besiktningen. I underhållssystemet finns uppgift om allt som måste dokumenteras vilket ger dig en ovärderlig informationskälla när du i framtiden behöver ta fram olika underlag.

Logga in