Orderhanteringen är ett oumbärligt verktyg för dig som vill strukturera vardagen. Genom underhållssystemets arbetsplanering kan du effektivt lägga upp arbetsbelastningen årsvis och månadsvis samtidigt som du enkelt sköter den dagliga arbetsfördelningen och hanteringen av arbetsordrar.

Ordrar skrivs ut på vanlig skrivare eller läggs ut på handdatorer. Efter utfört arbete kvitteras ordern och eventuella kommentarer skrivs in innan uppdraget registreras som utfört och sparas i historiken. 

Vid kvitteringen kan medarbetarna också notera använda reservdelar och förbrukningsvaror så att dessa avförs från reservdelslagret.

Med underhållssystemet V3i hanterar du också felanmälningar, tillsyn, skötsel och planerat underhåll på ett överskådligt sätt.
Felanmälningar tas in via webb, mail eller telefon och fördelas sedan till rätt person/grupp enligt de inställningar som gjorts i systemet. 

Genom att dela in arbetsstyrkan i en eller flera grupper kan du använda systemets unika fördelningsfunktion som sänder felanmälan till rätt grupp beroende på felets lokalisering och typ.


Den som är berörd plockar därefter ut sin arbetsorder. Efter teknisk kvittering skickas felanmälan till beredning för ekonomisk uppföljning. Härifrån kan du ta fram fakturaunderlag.

I orderhantering kan du även skapa ronder för objekt och tillhörande arbeten som lätt överförs till arbetsorder. Till varje objekt eller händelse kan du koppla kommande åtgärder som också kan prissättas enligt valfri prislista. du kan också skapa fristående projekt med olika åtgärder/åtgärdsförslag i det planerade underhållet.

Vid återrapportering av felanmälan, tillsyn eller skötsel kan du skapa en objektlogg som sedan följer objektet. Loggen kan till exempel styras till planerat underhåll och bilda underlag för åtgärdsförslag som behandlas vidare i det planerade underhållet.

Logga in