SBA

SBA är en funktion som hjälper er att dokumentera.

Alla som äger byggnader och anläggningar ska enligt lag förebygga, hindra och begränsa skador till följd av brand.

Med underhållssystemet V3i får du som fastighetsägare den nödvändiga överblicken över det systematiska brandskyddsarbetet med planering, utbildning, övningar, dokumentation, kontroller och uppföljning.
Systemet hjälper dig hantera och spara brandskyddsdokumentation från hyresgästernas och din egen verksamhet och för allmäna lokaler. 

Du samlar också byggnadsbeskrivningar, verksamhetsbeskriving, utbildningsplaner, riskbedömningar och ritningar på samma ställe liksom uppgifter om brandzoner, tillsyn/skötsel av brandutrustning. Via V3i underhållssystem är det sedan lätt att ta fram de rapporter som ska lämnas till brandmyndigheten.

Logga in