Uppföljning / Rapporter

I V3i underhållssystem kan all orderhantering följas upp med rapporter där du själv i förväg anger aktuella mål och krav. Alla rapporter och funktioner i underhållssystemet V3i kan skrivas ut eller exporteras till Excelfil.

Logga in