AV Energy - Tar miljöarbetet ett steg längre

AV Energy är en innovativ systemlösning för hanetering av energiförbrukning. Snarat integrationer gör att det inte längre finns barriärer mellan styrning av fastigheter och energiuppföljning. En smidig mätvärdesinsamling underlättar arbetet med prognos och budgetarbetet. Systemet haneterar dessutom avtal och leverantörer på ett överskådligt sätt. Knappa in nyckeltalen från energiavtalen, hämta en prognos och med ett enkelt knapptryck beräknas budgeten. 

  • Modern lösning
  • Automatisk mätaravläsning
  • Integration
  • Budget
  • Smart rapportering
  • Prognos

 

Besök www.kommunkollen.nu för att se din kommuns energiförbrukning i förhållande till andra kommuners.

 

 

Kommunkollen.nu folder

Logga in