AV Mobile - underhållssystem

Med mobilapplikationen AV Mobile får medarbetarna på fältet direkt tillgång till anläggningsdatabasen och kan hålla sig uppdaterade om aktuell skötsel och nya tillsynsordrar. 

Underlag kan hämtas och ändras direkt i underhållssystemet, nya objekt registreras och gamla identifieras med streckkodsläsare.
Oförutsedda händelser hanteras smidigt med felanmälningar och kvittering.

Efter avslutat uppdrag återrapporterar medarbetaren enkelt med signatur och uppgift om tidsåtgång och förbrukning.

 

Produktblad AV Mobile

 

 

Logga in