AVi Profile +

Bredda valmöjligheterna

I AVi Profile+ ärendehanteringssystem kan du skapa och administrera ärenden, områden, fastigheter och objekt. Systemet har plats för högst tio användare med egen inloggning.

Liksom i Profile ärendehantering kan du lägga in valfri logga, bild och profilfärg som passar din verksamhet. I Profile+ kan du dessutom skapa en egen startsida där användaren kan välja aktuellt område via olika bilder, en funktion som till exempel är utmärkt för dig som har en större geografisk spridning av fastigheterna. 

I månadskostnaden ingår även databasunderhåll, generella uppdateringar och systemsupport. AVi ärendehanteringssystem finns också i utförandena AVi ärendehantering och AVi Profile ärendehantering

Logga in