AVi Ärendehantering

I ärendehanteringssystemet AVi kan du skapa och administrera ärenden, områden, fastigheter och objekt. Systemet har plats för högst tre användare med egen inloggning och levereras med en standardbild, AVi-loggan och en blå markeringsfärg. I månadskostnaden ingår också databasunderhåll, generella uppdateringar och systemsupport. AVi ärendehanteringssystem finns också i utförandena AVi Profile ärendehantering och Avi Profile+ ärendehantering

Logga in