Utvecklingsprojekt - AV Core

Av Core är namnet på den nya plattform för framtidens system som Avector just nu utvecklar. Plattformen blir ett komplement till våra nuvarande system och kommer så småningom att utgöra stommen för all vidareutveckling. AV Core utvecklas med den absolut senaste tekniken inom programmering.

Grundtanken bakom projektet är att öppna upp för nya användningsområden och sätt att arbeta med systemen på. Den nya plattformen utformas för att vara flexibel och användarvänlig mot marknaden. AV Core kommer likt Avectors övriga system också att vara webbaserat så att all data är nåbar från vilken dator som helst. 

I arbetet bygger vi vidare på erfarenheter av 25 års systemutveckling. Tillsammans med input från dagens marknader och våra kunder har vi därmed en solid grund inför framtiden. Självklart styrs vårt arbete med den nya plattformen av samma ledord som gäller för Avectors övriga system: Användarvänlighet och effektivitet.

Logga in