V3i Fastighet - underhållssystem

Optimerat underhåll


V3i Fastighet är ett lättanvänt drift- och underhållssystem som är särskilt anpassat för en fastighetsägares verklighet. Med V3i optimerar du underhållet eftersom du har full kontroll över fastighetsinstallationernas status och beräknade livslängd.

Du får en påminnelse när det är dags för myndighetsbesiktningar och kalibreringar eller när en garantitid är på väg att löpa ut.

Du får också ett effektivt stöd inför planerade driftstopp så att underhållspersonalen på kortast möjliga tid kan utföra de åtgärder som krävs för bästa driftsäkerhet och ekonomi. Servicetiden blir kortare och antalet ofrivilliga driftstopp minimalt tack vare att alla felanmälningar, åtgärds- och förbättringsförslag kring en aktuell utrustning samlas på samma plats i systemet. 

Eftersom V3i fastighetssystem är webbaserat så har du tillgång till all information via valfri dator utan att behöva installera några särskilda program eller klienter. Via din vanliga dator eller en handdator kan du sköta allt från felanmälan till tillsyn, skötsel, mätaravläsningar och statusbesiktningar.

På samma sätt kan övriga användare också mata in uppgifter, till exempel maskinoperatörer eller truckförare som felanmäler eller skaderapporterar via underhållssystemet. Efter varje arbete skapas en historik som enkelt tas ut som rapporter och underlag för framtida budgetberedning och beslut.

 

Produktblad V3i

Logga in