Register

Registret är basen i V3i och ger en god överblick över alla fastigheter och objekt.

För varje fastighet kan du till exempel lägga in påminnelser om besiktningar, dokument, ritningar och planritningar, bilder. Du kan skapa ronder, flytta, lägga till och radera objekt efter önskemål.

I registret sparar du också med fördel olika tekniska beskrivningar, avtal och statistik tillsammans med aktuella flödesscheman, tekniska uppgifter och annan viktig information. 

Till dessa kan du lägga in aktuella ritningar, bilder och länkar till respektive fastighet.
För olika objekt samlar du på samma vis tekniska data, planerad livslängd, utbyteskostnad, reservdelar och underhållsarbete mm. 

Även här kan du till varje objekt koppla dokument och foton, notera periodiserat underhåll och olika arbeten som ska utföras. Du kan också ange olika mätpunkter i anslutning till objekten, för exempelvis vatten eller el.

Logga in