SBA

Alla som äger byggnader och anläggningar ska enligt lag förebygga, hindra och begränsa skador till följd av brand.

Med V3i underhållssystem får du som fastighetsägare den nödvändiga överblicken över det systematiska brandskyddsarbetet med planering, utbildning, övningar, dokumentation, kontroller och uppföljning.

SBA är en funktion som hjälper dig dokumentera, hantera och spara brandskyddsdokumentation från hyresgästernas och din egen verksamhet och för allmänna lokaler.

Du samlar också byggnadsbeskrivningar, verksamhetsbeskrivning, utbildningsplaner, riskbedömningar och ritningar på samma ställe liksom uppgifter om brandzoner, tillsyn/skötsel av brandutrustning. 

Via underhållssystemet V3i är det sedan lätt att ta fram de rapporter som ska lämnas till brandmyndigheten.

 

Logga in