Uppföljning / Rapporter

I drift- och underhållssystemet V3i kan all orderhantering följas upp med rapporter där du själv i förväg anger aktuella mål och krav. Alla rapporter och funktioner i underhållssystemet V3i kan skrivas ut eller exporteras till Excelfil.

 

Logga in