Underhållssystem

Fastighetssystem - Lönsammare vardag med färre störingar


Ett drift- och underhållssystem består ofta av till exempel besiktningsmodul, rapportgenerator och moduler för förebyggande och avhjälpande underhåll. Ärendehanteringssystemet gör det lättare att strukturera arbetet, hantera ärenden och minska kostnaderna - vilket leder till ökat antal nöjda kunder.


Om du har frågor eller vill veta mer om våra system så är du varmt välkommen att kontakta oss på 0431-402590 eller info@avector.com

Logga in