3D-ritningar

En ny tjänst i vårt utbud är planritningar i 3D. Planritningarna kan användas till lägenheter, lokaler och garage som ska läggas ut till försäljning eller uthyrning. Fördelen med en planritning i 3D är att köparen, eller hyresgästen, får en bättre överblick och förståelse över objektet. Detta leder till att objektet blir mer attraktivt vilket i sin tur leder till att det blir lättare att sälja, eller hyra ut.

Ritningarna kan skapas utifrån många olika format, antingen om de är lagrade digitalt i form av en dwg-, pdf-, eller bildfil. Vi kan i stort sett göra om era ritningar till 3D oavsett grundformat, så det spelar ingen roll om ni har era ritningar digitalt eller i pappersformat.

 

Logga in