Brandritningar

Vi hjälper även till med att ta fram ritningar som höjer er brandsäkerhet, till exempel:

• Orienteringsritning 
Samlas i en pärm och finns lättillgänglig intill brandlarmscentralen.

• Utrymningsplan 
Är nödvändig om byggnaden är så pass stor att det inte är uppenbart vart man ska bege sig vid brand. Visar byggnadens nödutgångar på varje plan. 

• Insatsplaner 
Används av räddningstjänsten när de anländer för att visa hur byggnaden ska angripas vid brand.

• Egenkontrollsritningar 
Visar placering av släckutrustning, förstahjälpen-tavlor etc. Egenkontrollsritningar kan användas vid t.ex. tillsynsronder. 

Brandtekniska installationsritningar 
Visar placering av rökluckor, brandcellsgränser m.m.

 

Logga in