Upphandlingsstöd

 

I fastighetsbranschen är upphandlingar av olika slag vanligt förekommande. För att genomföra en lyckad upphandling krävs en noggrannt utarbetad  kravspecifikation och ett genomarbetat förfrågningsunderlag.

I underlaget formulerar vi tillsammans de krav och förväntningar som ni har på den potentiella leverantören. Det är därför mycket viktigt att vara specifik, så sparas både tid och pengar. Med ett konkret underlag  ökar ni sannolikheten att hitta rätt samarbetspartner.  

 

Avector har lång erfarenhet av att använda AFF (avtal för fastighetsförvaltning) vid utformningen av förfrågningsunderlag i fastighetsbranschen. Vi har också goda kunskaper i hur förvaltningsavtal upprättas, tecknas och följs upp.

Exempel på vad vi kan stödja er med vid en upphandling är:

• Utvärdering av befintlig lösning

• Utformning av kravspecifikation

• Skriva förfrågningsunderlag

• Stöd till köpare och leverantörer för att skapa utvecklande samarbeten

Kontakta oss så berättar vi mer!
0431-40 25 90
info@avector.com

 

Produktblad Upphandlingsstöd

Logga in